Het Freestylesysteem

Veel mensen kennen het freestylesysteem van een clinic of demonstratie loswerken, grondwerk of dubbele lange lijnen. De gedachtegang gaat echter veel verder. Het beschrijft idee├źn over medische zorg, voer, het trainen van het paard in het (dressuurmatig)rijden en nog veel verder.
Het trainen van de paarden delen wij over het algemeen in 4 trainingsvormen, waarbij de eerste drie vormen een voorbereiding zijn op het rijden.

Loswerken

In het loswerken werken wij met een loslopend paard in een afgesloten ruimte van ongeveer 15 bij 15 meter. In het loswerken proberen wij controle te krijgen over de richting en het tempo van het paard door middel van onze lichaamstaal en de vormen van communicatie die het paard instinctief kent. Het leuke aan deze werkvorm is dat dit met elk paard, ongeacht ras, aanleg of leeftijd kan. We werken vanuit het natuurlijke gedrag van het paard zonder fysieke druk waardoor het paard van nature geneigd is te wijken voor deze druk in de ruimte.

Grondwerk

In het grondwerk komen we voor het eerst fysieke druk tegen. Het paard is van nature geneigd tegen deze druk in te gaan en wij willen hem juist leren te wijken voor deze druk, dit hebben we in het rijden ook nodig. Het grondwerk is een goede stap om het paard vanaf de grond te leren dat hij kan wijken voor deze druk. In het grondwerk hebben we verschillende oefeningen die je in de dagelijkse omvang tegenkomt zoals het meelopen aan een halster, halthouden en achterwaarts. Daarnaast zijn er een aantal oefeningen die een voorbereiding zijn op het werk aan de lange lijnen, deze borduren voort op het loswerken.

Dubbele lange lijnen

In het werk aan de dubbele lange lijnen kan vele doeleinden hebben. Zo kan je een paard dressuurmatig trainen of een jong paard leren hoe te sturen. Aan de dubbele lange lijnen kennen we twee wekvormen; de centrumpositie waarin het paard in een cirkel om ons heenloopt en we hem kunnen trainen in de verticale balans en de menpositie waarin we achter het paard lopen en hem kunnen trainen in de horizontale balans en kunnen trainen op zijgangen.

Rijden

Binnen het freestylesysteem geldt overal dat we dingen stap voor stap opbouwen en alle doelen splitsen in twee subdoelen. Ook deze subdoelen kan men weer opdelen in vereisten om dit subdoel te bereiken (zie piramide hiernaast). Het rijden is voor de meeste mensen het doel van de training, deze staat dan ook bovenaan de piramide die je hiernaast vindt. Het rijden kunnen we, zoals je kan zien, opdelen in subdoelen, vereisten om deze doelen te bereiken en de dingen die je kan bereiken dmv het loswerken, grondwerk en dubbele lange lijnen. In onze visie zijn al deze punten in de piramide even belangrijk om te verkrijgen voordat men gaat rijden. In het rijden zelf delen we de oefeningen op in verschillende onderdelen die we eerst apart van elkaar kunne oefenen. Op die manier worden de ingewikkelde oefeningen of problemen waar je al een tijd tegenaan loopt in het rijden ineens een stuk makkelijker omdat je er, omdat je het probleem opdeelt in onderdelen, kan vinden in welk onderdeel het probleem ligt en op die manier het eerst op kleine schaal op kan lossen voordat je weer teruggaat naar het grote geheel.